Missie en visie

Missie

Besef van ethiek in organisaties verrijkt conversaties en beslissingen omdat leidinggevenden en medewerkers voorbij een eenzijdige functionele oriëntatie leren gaan en zo persoonlijke betekenis toevoegen. We willen leidinggevenden en medewerkers bewustmaken van de ethische aspecten van hun dagelijkse werk. Het effect dat we beogen is een hoge kwaliteit van interactie en samenwerking, vitale verbindingen en gezonde, betrokken medewerkers die oog hebben voor de sociale impact van hun handelen.

 

Visie

Het inbedden van praktische ethiek in uw bedrijfscultuur roept vragen op als: Hoe ga je als leider om met de onbedoelde gevolgen van goed bedoelde intenties? Voelen uw mensen zich vrij om collega’s en meerderen aan te spreken op gedrag, resultaten en acties die bedenkingen oproepen? Wanneer is ‘goed’ goed genoeg en wie bepaalt dat eigenlijk? En hoe ga je om met het grijze gebied tussen die twee?

Met het stellen en bespreken van dit soort vragen, ruimte creëren voor reflectie en follow up eraan geven beogen we de inbedding van praktische ethiek in de dagelijkse praktijk van organisaties. Zodat medewerkers waardevolle gesprekken met elkaar voeren die betekenis geven aan het werk en individuele bijdragen. Die de kwaliteit van interacties helpen verhogen en bijdragen aan een open cultuur waar ruimte is voor verschillende meningen. Die bijdragen aan de kennis en ervaring van medewerkers hoe met lastige situaties en vragen om te gaan en met een actieve betrokkenheid van belanghebbenden.

Reflectie is daarbij de sleutel om te komen tot andere vragen, discussies en inzichten. Medewerkers reflecteren op persoonlijke ervaringen en de uitwisseling daarvoor levert stof voor ethische reflectie op. Niet over wat medewerkers hadden moeten doen maar over wat ze bewoog om te doen wat ze deden. Zo wordt ethiek zichtbaar achteraf, als de uitkomst van acties en samenwerking en niet als een overzicht van gedragsregels. Dat biedt inzicht, kansen en mogelijkheden om in een volgende ‘kritische’ situatie passender te reageren.

Bureau

Missie
en visie

Robbert
Masselink

Opdracht-
gevers

Bureau

Missie
en visie

Robbert
Masselink

Opdracht-
gevers

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van trainingen en diensten via onze nieuwsbrief

Ik geef Keynote Consulting toestemming mij periodiek op de hoogte te houden via mijn e-mailadres